Teollisuuden kunnossa­pito on yksi PK Sähkön par­haimpia vah­vuuksia

Yhteystiedot

Tärkeimpiin yrityksille suunnat­tuihin palvelui­himme kuuluu teolli­suuden kunnossa­pito.


Teollisuuden kunnossa­pitoon liit­tyvien palveluiden osa-alueisiimme kuuluvat mm. laake­reiden kunnon seuranta, akseleiden ja tehon­siirto­hihnojen linjaukset, määräaikai­shuollot ja seuranta sekä lämpö­kuvaukset. Vuosien kokemus alalta sekä ammatti­taitoinen henki­lökunta takaavat sen, että työn tuloksena ovat toimivat laitteet ja tyyty­väinen asiakas.


Toimialueenamme on Imatra ja Lappeenranta sekä niiden lähialueet. Älä epäröi ottaa yhteyttä, vastaamme mielel­lämme kysymyksiin.

Yhteystiedot ja yhteydenottolomake